ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565