ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
มีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 4 กลุ่มงาน และสำนักงานพัฒนาชุมชน 11 อำเภอ ดังนี้


 

หน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)