ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)