ภาพกิจกรรม

“รวมพลังสตรี อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินกำแพงเพชร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“รวมพลังสตรี อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินกำแพงเพชร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

(Visited 1 times, 1 visits today)