ภาพกิจกรรม

สพจ.กำแพงเพชรร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมข้าว และ OTOP ลุ่มเจ้าพระยา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สพจ.กำแพงเพชรร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมข้าว และ OTOP ลุ่มเจ้าพระยา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)