ติดต่อเรา

แผนที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5570 5032 โทรสาร 0 5570 5033

e-mail : kamphaengphet.cdd@outlook.co.th

facebook : https://www.facebook.com/cddkp

ผู้ดูแล : นายจักษณ์ ประมาพันจุนวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากล่มงาน) สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 5 times, 1 visits today)