ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5570 5032 โทรสาร 0 5570 5033

e-mail : kamphaengphet.cdd@outlook.co.th
facebook : https://www.facebook.com/cddkp

(Visited 5 times, 1 visits today)