ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2566 และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

พช.กำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2566 และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

พช.กำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2566 และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
เวลา 09.30น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2566 และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในการออกหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุขฯในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กผู้ด้อยโอกาส ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 10 ทุน และเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ทั้งนี้นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD
#WorldSoilDay #วันดินโลก#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**
ทีมข่าว_สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)