ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ติดตามให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานฯ อำเภอปางศิลาทอง

พช.กำแพงเพชร ติดตามให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานฯ อำเภอปางศิลาทอง

พช.กำแพงเพชร ติดตามให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานฯ อำเภอปางศิลาทอง

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานหลักของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายการดำเนินงานหลักของจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง โดยนายสเน่ห์ ชัยมงคล นายอำเภอปางศิลาทอง กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับมอบนโยบายในการดำเนินงาน

ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญกับหลักการทำงาน 5ร ริเริ่ม รุก รวดเร็ว รัก รอบคอบ โดยมีเป้าหมาย 5ส สงบ สุข สะอาด สวยงาม สะดวก ในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และในส่วนของสุขภาพอนามัย เน้นย้ำในการแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5 และมาตราการความปลอดภัยในเรื่องของโรคระบาด Covid-19

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง และเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต

 

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD

#WorldSoilDay #วันดินโลก#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**

**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

ทีมข่าว_สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)