ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ประชุมขับเคลื่อนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.กำแพงเพชร ประชุมขับเคลื่อนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนคชาธาร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เดินทางมาเป็นประธานฯ เปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงพชร และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโอกาสนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบใบประกาศฯ ให้กับข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน ๓ ราย และมอบแนวทางการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมและโครงการฯ ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดงบประมาณ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงพชร เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมด 70 คน
ข่าว พช.กพ. : http://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/11/23/23112565
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD#
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)