กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร นำทีมผู้บริหารเข้าพบ “พ่อเมืองกำแพงเพชร” เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คนที่ 60

พช.กำแพงเพชร นำทีมผู้บริหารเข้าพบ “พ่อเมืองกำแพงเพชร” เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คนที่ 60

พช.กำแพงเพชร นำทีมผู้บริหารเข้าพบ “พ่อเมืองกำแพงเพชร” เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คนที่ 60

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร นำทีมงานผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คนที่ 60 (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบแนวทางการทำงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2566 แก่ทีมงานผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปปรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ข่าว พช.กำแพงเพชร : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/10/06/05-10-2565-02

………………………
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #ผู้ว่าราชการจังหวัด #ชาธิป #รุจนเสรี
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)