กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag)

พช.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag)

พช.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag)

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น
ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ด้วย

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/09/28/28092565-02
……………………………….
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ธงชาติไทย #ThaiNationalFlag
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)