ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “มหกรรมสินค้า U2T for BCG”

พช.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “มหกรรมสินค้า U2T for BCG”

พช.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “มหกรรมสินค้า U2T for BCG”
27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “มหกรรมสินค้า U2T for BCG” โดยมีกิจกรรม การแสดงดนตรีสากล การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T for BCG การประกวดการแสดงผลิตภัณฑ์ประจำบูท การแข่งขัน “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่นวัตกรรม ด้วย BCG Model”
ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “มหกรรมสินค้า U2T for BCG” ด้วย

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/09/27/27092565-02

……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #BCGModel #U2T #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)