กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมโครงการสตรีภาคเหนือเมืองงาม สามวัฒนธรรม สืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล

พช.กำแพงเพชร ร่วมโครงการสตรีภาคเหนือเมืองงาม สามวัฒนธรรม สืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล

พช.กำแพงเพชร ร่วมโครงการสตรีภาคเหนือเมืองงาม สามวัฒนธรรม สืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมโฟทูซีเดอะชิคโฮเต็ล นครสวรรค์ (42c The Chic Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสตรีภาคเหนือเมืองงาม สามวัฒนธรรม สืบสานส่งเสริมภูษาศิลป์ ก้าวไกลสู่สากล โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (กพสภ.) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “สืบสานภูมิปัญญา อนุกรักษ์คุณค่าผ้าถิ่นไทย” จากนั้น อ.ช้าง ศักดิ์จิระ เวียงเก่า เจ้าของแบรนด์ Baisri บรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมของผ้าพื้นถิ่น” ในภาคบ่าย เวทีเสวนาเรื่อง “ภูษาศิลป์ ถิ่นผ้าสามวัฒนธรรม” และกิจกรรมเดินแบบผ้าถิ่นไทยในชุมชน

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/09/22/22092565-02

……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ #ผ้าไทย #ศักดิ์จิระเวียงเก่า
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)