กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8

พช.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8

พช.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่หอประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานครั้งนี้ “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 มีเจ้าภาพ ได้แก่
– กระทรวงกลาโหม (สัสดี / กรมทหารพรานที่ ๓๕)
– ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
– มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
– วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
– วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
– หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” เป็นกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการทำงาน

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/09/22/22092565-01

……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #จิ๊บกาแฟแชร์ความคิด
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)