ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมงาน “มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ” จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565

พช.กำแพงเพชร ร่วมงาน “มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ” จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565

พช.กำแพงเพชร ร่วมงาน “มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ” จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี “มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ” ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไขย ปลัดจังหวัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วน รวม 16 คน ภายในงาน มีกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ และรับชมวีดิทัศน์ของข้าราชการที่ได้เกษียณอายุราชการ พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รอง.ผอ.รมน.จังหวัด.กพ.(ท) ผบก.ภ.จว.กพ. หน.ส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร อปท. สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี
ในการนี่้นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/09/22/18092565-01

……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ประชุม #OTOP
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)