กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565

พช.กำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565

พช.กำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565 โดยพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร MOU Startup นโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565 กับผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีนคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชสภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 โทรศัพท์จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และท่านกรรมการผู้จัดดารใหญ่บริษัท NT ร่วมเป็นสักขีพยาน

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/09/20/20092565-02

……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ประชุม #Mou #NTYouthClub
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)