กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร Kick off การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1พัฒนากร 1อาสาพัฒนาชุมชน 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

พช.กำแพงเพชร Kick off การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1พัฒนากร 1อาสาพัฒนาชุมชน 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

พช.กำแพงเพชร Kick off การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1พัฒนากร 1อาสาพัฒนาชุมชน 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ บ้านหนองหญ้ามุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเป็นจุดตัวอย่างในการเรียนรู้ให้กับนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ (พัฒนากร) และอาสาพัฒนาชุมชน จาก 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ ผิวบาง พัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กระบวนการในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่ประชาชนในหมู่บ้านหนองหญ้ามุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีนางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ อาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมพิธีลงนาม (MOU : Memorandum of Understanding) “บันทึกข้อตกลงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร กับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ (พัฒนากร) และอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้เป้าหมายของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร คือ “1พัฒนากร 1อาสาพัฒนาชุมชน 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว หลักการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ดังนี้ 1.ความซื่อสัตย์ 2.ความเสียสละ 3.ความรับผิดชอบ 4.ความเห็นอกเห็นใจกัน 5.ความไว้วางใจกัน

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/06/23/23062565-01
Tiktok : https://www.tiktok.com/@cdd.kpt/video/7112408573191195906?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7096120728181802498
สื่อท้องถิ่น : https://saymathai.com/post/1482

……………………………….
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)