ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 มีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญ ดังนี้
1.การดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์
2.พื้นที่เป้าหมายปี 2561 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย
3.สรุปข้อมูลความก้าวหน้าพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จากคณะจัดที่ดิน
4.ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
5.การจัดทำแผนปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย
6.แผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในระดับจังหวัด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย

ข่าว พช.กพ. : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/06/21/21062565-01

……………………………….
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #สานสัมพันธ์60ปี #คทช #ที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)