ข่าวประชาสัมพันธ์

5ภาคี จัดทำแผนชุมชน

5ภาคี จัดทำแผนชุมชน

5ภาคี จัดทำแผนชุมชน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ส.ต.ท.หญิงวิลัยพร เปรมอ่อน ร่วมเป็นวิทยากรกับอาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมจัดทำแผนชุมชนบ้านทุ่งสวนหมู่ 7 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร ตามศักภาพและความต้องการของชุมชน
พร้อมนี้ได้จัดทำคำขวัญของหมู่บ้านทุ่งสวน ความว่า
“หลวงปู่เสือวาจาสิทธิ์คู่บ้าน
แลตระการเทศกาลเก็บดอกไม้
ร่วมแรงใจกีฬาพื้นบ้าน
ตำนานภาษาถิ่นลาวเวียงจันทน์”
#แผนชุมชน
#oneplan
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)