ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ประสงค์ขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ประสงค์ขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ประสงค์ขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดตำแหน่งหรือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ประสงค์ขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา ในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ได้เสนออนุมัติตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กับคณะกรรมการ ได้พิจารณา

ข่าว พช.กำแพงเพชร : https://kamphaengphet.cdd.go.th/2022/05/12/12052565-01
……………………………….
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ทีมข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร …รายงาน
#พัฒนาชุมชน #กำแพงเพชร #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #พิจารณา #อปท
** Change for Good** **กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก** **Kamphaengphet World Heritage**
**อยู่กำแพงเพชร เป็นคนกำแพงเพชร ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร**

(Visited 1 times, 1 visits today)