ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วม

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วม

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวจีระพา เรืองปุ้ย นักวิชาการชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ตามหมวด 2 แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบดัวย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และอำเภอ จำนวน 150 คน

รายงานข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

#CDD
#พัฒนาชุมชน
#กำแพงเพชร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)