กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร ลงพื้นที่จัดทำวิดิทัศน์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ พ.ศ.2565

พช.กำแพงเพชร ลงพื้นที่จัดทำวิดิทัศน์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ พ.ศ.2565

พช.กำแพงเพชร ลงพื้นที่จัดทำวิดิทัศน์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ พ.ศ.2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยนายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวสันต์ มาชัยภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม และทีมถ่ายทำวิดิทัศน์ ในการจัดทำวิดิทัศน์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำแพงเพชร โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#กำแพงเพชร
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)