ข่าวประชาสัมพันธ์

พช กำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

พช กำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

พช กำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยมี พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีด้วย

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2528 ที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 2 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ทั้งนี้ “นางสาวสินีนาฎ วงศ์วชิราภักดิ์” ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ” ได้ปฏิบัติงานและได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งงานเพื่อสนองพระราชดำริ อาทิ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมงานจิตอาสา, เป็นประธานปรึกษาคณะกรรมการจิตอาสา 904 วปร., เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว, เป็นรองประธานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#กำแพงเพชร
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)