ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับกระทรวง

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับกระทรวง

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14:00น.
ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญในการประชุมดังนี้
1. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
2. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
3. การประยุกต์ใช้กลไก 3 5 7สำหรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
4. สรุปข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการของจังหวัด
โดยนางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปานพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรและนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)