ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดกำแพงเพชร

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดกำแพงเพชร

วัน พุธ ที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 8.00น.
ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร จ.กำแพงเพชร

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ,ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ,ผู้แทนบริษัทประชารัฐฯ ,ผู้แทนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่โครงการทั้ง 36 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

– ช่วงเช้า
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัย” ร่วมให้ความรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและ นายอดิสร์ สิริสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร บรรยายการบริหารจัดการกลุ่มสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (CE)

-ช่วงบ่าย
นางสาวนิลมณี โกวฤทธิ์ นักวิชาการสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ร่วมบรรยายมาตรการความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร (GAP) และนายโชติทิวัตถ์ บังหลวง นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชน อบรม/สอนวิธีการทำ QR Code บนฉลากสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นหาสินค้าที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)