ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กำแพงเพชร อันเชิญพระพุทธพัฒนประชานาถ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

พช.กำแพงเพชร อันเชิญพระพุทธพัฒนประชานาถ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

พช.กำแพงเพชร อันเชิญพระพุทธพัฒนประชานาถ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะข้าราชการ พนักงาน บุคคลากรในสังกัด อัญเชิญพระพุทธพัฒนประชานาถ ขึ้นประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลากรในหน่วยงาน
จากนั้นจัดกิจกรรมสร้างความผาสุกองค์กร โดยใช้วัฒนธรรมองค์กร ABCDEF ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)