พช.กำแพงเพชร ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พช.กำแพงเพชร
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ในการนี้ได้มอบมอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 117 และ 118 จำนวน 6 ราย
และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร และชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำแพงเพชร ว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เคียงคู่ประชาชน
จากนั้นนางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช่จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามภารกิจของกลุ่มงาน
โดยมีพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 95 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศ
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล

(Visited 1 times, 1 visits today)