พช.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ประจำปี 2564

พช.กำแพงเพชร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ประจำปี 2564
📆📆วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30น.🕘
🎯🎯🎯นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทย ประจำปี2564
💙ในการนี้นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน
ส่วนราชการประจำจังหวัดกำแพงเพชร และกลุ่ม องค์กร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันสารทไทยประจำปี2564
🙏🙏โดย มีพระราชวชิรเมธีเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเป็นประธานสงฆ์
💒ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
🌷ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📸 📸ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
😇เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#คสป.กำแพงเพชร
#OTOP
#โคกหนองนาโมเดล
#กำแพงเพชร
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)