พช.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่2/2564

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่2/2564
📆📆วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.🕘
🎯🎯🎯นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชรและได้ให้ความสำคัญกับเรื่องผู้ประกอบการในตลาดออนไลน์กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส์🥦🌽🥬🥒
💙🤍โดยมีนางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสิริพร อบเชบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
และนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่มองค์กรเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี (ชั้น3)
🌷ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
📸 📸ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#คสป.กำแพงเพชร
#OTOP
#โคกหนองนาโมเดล
#กำแพงเพชร
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)