พช.กำแพงเพชร ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้นำศาสนา ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2″💕

พช.กำแพงเพชร ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้นำศาสนา ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2″💕
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ และผู้ใหญ่บ้านหนองนกชุม ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่พระธิการชาญชัย สุรเตโช เจ้าอาวาสวัดหนองนกชุม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้ได้รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้นำศาสนา ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
** กิจกรรมดังกล่าว ได้เน้นให้มีการปลูกผักสวนครัว,พืชสมุนไพรทุกครัวเรือน เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ภายใต้กิจกรรมการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน” ต่อไป
📷กลุ่มงานส่งเสริมฯ
รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กำแพงเพชร เมืองคนแกร่ง
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)