กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร💞 ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 🌸ด้านการบริหารจัดการหนี้🌸

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร💞
ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🌸ด้านการบริหารจัดการหนี้🌸
📆วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564
💐💐นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย
นางรมย์นลิน แสนวงษา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “ด้านการบริหารจัดการหนี้”
จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่
📌อำเภอไทรงาม และ
📌อำเภอเมืองกำแพงเพขร
🌠🌠ในการนี้ นางแสงเดือน บุญปวง พัฒนาการอำเภอไทรงาม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมติดตามการดำเนินงานครั้งนี้
🎯 โดยได้ให้คำแนะนำและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระเงินกองทุนฯ
🎯🎯 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ให้ได้รับการบริหารจัดการหนี้ที่ลดลง
(หัวใจ) การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
━━━━━━━━━━━
📸ภาพ: สนง.เลขานุการฯ อกส.จ.กำแพงเพชร
รายงานข่าว:กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 💓

(Visited 1 times, 1 visits today)