พจ.กำแพงเพชร ร่วมเฟ้นหาผู้รับ”รางวัลประชาบดี”ปี 2564💕

พจ.กำแพงเพชร ร่วมเฟ้นหาผู้รับ”รางวัลประชาบดี”ปี 2564💕
🕰วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.🕰
🎯🎯นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับ”รางวัลประชาบดี”ประจำปี 2564
🌷ในการนี้นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
💒ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ชั้น 1)ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸cr.ภาพ/ข่าว:นู๋นิต😇เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)