ป.ป.ช.จับมือพช.กำแพงเพชร กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”💕

ป.ป.ช.จับมือพช.กำแพงเพชร กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”💕
🕰วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ และ นักวิชาการที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชรและคณะ ตรวจเอกสารและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย
📸📸cr.ภาพ/ข่าว:ผอ.จินดา😇เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)