พช.กำแพงเพชร เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร💕 🕰🕰วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.🕰🕰 🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร(ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣 🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈 #กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

พช.กำแพงเพชร เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร💕
🕰🕰วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร(ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)