พช.กำแพงเพชร ประชุม ทีมงานผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร💕

พช.กำแพงเพชร ประชุม ทีมงานผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร💕
🕰🕰วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2564โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1)การแจ้งข้อราชการจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยเน้นในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิต19 และขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการรับวัคซีนป้องกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กรและประชาชน ให้ร่วมมือกันผ่านวิกฤติไปให้ได้
2)รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3)รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
4)สรุปความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบ BPM
5)ข้อราชการ/สั่งการ ของกลุ่มงานฯ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
🎯ในการนี้นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบรางวัล CDD PR Aworde 2021 ตามโครงการ KPP Information together แก่พัฒนาการอำเภอที่มีผลงานส่งงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2564
👍อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
👍อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
👍อันดับ 3 ได้แก่ อำเภอพรานกระต่าย อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอบึงสามัคคี
ก่อนดำเนินการประชุมฯ
💒ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#อยู่กำแพงเพชร
#เป็นคนกำแพงเพชร
#ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)