พช.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสตรีกำแพงเพชร💕

พช.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสตรีกำแพงเพชร💕
📆 วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 🕘 เวลา 13.00 น.
🎯🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมด้วย นางสาววจีพร รงค์ทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รกท.ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางรมย์นลิน แสนวงษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน (ชั้น 2) ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
🌷🌷โดยมี นางสุนันทา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม
🎯🎯โดยมีประเด็นสำคัญคือ
💖วางแผนการดำเนินโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทเงินอุดหนุน)
💖แผนการใช้จ่ายบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2564 ไตรมาส 3 (ประเภทเงินอุดหนุน)
💖การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2564
━━━━━━━━━━━
📸ข่าว/ภาพ: สนง.เลขานุการฯ อกส.จ.กำแพงเพชร รายงาน
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)