พช.กำแพงเพชร โปร่งใส ตรวจสอบได้💕

พช.กำแพงเพชร โปร่งใส ตรวจสอบได้💕
🕰🕰วันพุธที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา”โมเดล ต่อ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการประสานงานในการจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการ”โครงการ โคก หนอง นา กำแพงเพชร”
💒ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)