พจ.กำแพงเพชร ร่วมการประชุมฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)กระทรวงมหาดไทย💕

พจ.กำแพงเพชร ร่วมการประชุมฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)กระทรวงมหาดไทย💕
🕰วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. 🕰
🎯🎯พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานดำเนินการปรชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Streaming : VCS) จาก ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
🎯ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS)ดังกล่าว
💒ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)