จ.กำแพงเพชร ประกวดผ้าไทยผ้าพื้นเมือง”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ”💕

จ.กำแพงเพชร ประกวดผ้าไทยผ้าพื้นเมือง”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ”💕
🕰🕰วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัด มอบหมายนางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินกิจกรรมการประกวดผ้าไทยผ้าพื้นเมือง”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร(กพสจ.) ได้กำหนดดำเนินโครงการรวมพลังสตรี พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมือง”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2564 กิจกรรมที่2 การประกวดผ้าไทย
🌷🌷ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยภาคีการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด(ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)