เครือข่ายOTOP จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินกองทุนผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อโรคโควิต19💕

เครือข่ายOTOP จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินกองทุนผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อโรคโควิต19💕
🕰🕰วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.40 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงาน นำนายธนกร สุวรรณ ประธานเครือข่าย OTOP กำแพงเพชร ในนามตัวแทนเครือข่ายOTOP จังหวัดกำแพงเพชร เข้ามอบเงินสนับสนุนกองทุนผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อโรคโควิต19 จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
🎯โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ
💒ณ ห้องศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิต 19 (Coronavirus Disdase 2019) จังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#อยู่กำแพงเพชร
#เป็นคนกำแพงเพชร
#ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)