พช.กำแพงเพชร ร่วมยินดีกับ”ผอ.อ้อม”อยู่เป็นที่รัก จากกึ๊ดเติงหา💕

พช.กำแพงเพชร ร่วมยินดีกับ”ผอ.อ้อม”อยู่เป็นที่รัก จากกึ๊ดเติงหา💕
🕰🕰วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังกวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างสำนังานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน และแสดงความยินดีกับนางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
💒ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#อยู่กำแพงเพชร
#เป็นคนกำแพงเพชร
#ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)