พช.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ผ่านระบบประชุมทางไกล(zoom)💕

พช.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ผ่านระบบประชุมทางไกล(zoom)💕
🕰🕰วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ผ่านระบบประชุมทางไกล (zoom)เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
🎯โดยมีนางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และทีมงานร่วมรับฟังและควบคุมระบบของการประชุมฯ
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPR.พช.ชากังราว:รายงาน📣📣
🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
#อยู่กำแพงเพชร
#เป็นคนกำแพงเพชร
#ทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

(Visited 1 times, 1 visits today)