💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน สวท.กำแพงเพชร💕

#เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน สวท.กำแพงเพชร💕
🕰🕰วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.🕰🕰
🎯🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวชนิดา เทพพา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางสาวอรวรรณ สุนันต๊ะ แลพนายพิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์ ตัวแทนเกษตรกรพื้นที่ต้นแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกันดำเนินรายการ”พัฒนาพาที”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน ซึ่งดำเนินการทุกวันอังคารเวลา10.00-11.00น.โดยประมาณ
🌷ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”ที่เป็นต้นแบบของอำเภอขาณุวรลักษบุรี
💒ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.กำแพงเพชร เอฟเอ็ม 97.75 เมกกะเฮิรตซ์
💖โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมนึก สร้อยวิชา ผอ.สวท.กำแพงเพชร และทีมงาน สวท.กำแพงเพชร ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว :รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)