💕พจ.กำแพงเพชร รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร💕

#เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
💕พจ.กำแพงเพชร รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร💕
🕰🕰วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น.🕰🕰
🎯🎯นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบรายงานตัวต่อนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการการกลุ่มงานฯ ร่วมเข้าพบ
🎯ในการนี้นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร แก่พัฒนาการจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
💒ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)