💕พช.กำแพงเพชรสุชใจ รวมใจ 5 ส💕

#เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
💕พช.กำแพงเพชรสุชใจ รวมใจ 5 ส💕
🕰🕰วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563🕰🕰
🎯🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พี่น้องข้าราชการพัฒนาชุมชน ในสำนักงานร่วมปฏิบัติการ 5 ส.(สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย) บริเวณพื้นที่ในสำนักงาน ทุกกลุ่มงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้าง KPI ในการทำงานที่เหมาะสม
💒ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)