💕จ.กำแพงเพชร ประชุมขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์💕

#เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕จ.กำแพงเพชร ประชุมขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์💕
🕰🕰วันพุงที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.🕰🕰
🎯🎯นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.)จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีประเด็นประกอบด้วย
🌷การลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOtop ปี 2563
🌷การรายงานยอดรายได้การจำหน่ายOtop ปี 2563
🌷การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์Otop ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่
🌷แนวทางการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวOtop นวัตกรรมวิถี
🌷พิจารณ่ให้ความเห็นชอบผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ในพื้นที่ 11 อำเภอ
🎯ในการนี้นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมดำเนินการฯ
💒ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่าย PR พช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)