ข่าวประชาสัมพันธ์

💕จ.กำแพงเพชร ประชุมลงมติเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2563💕

💕จ.กำแพงเพชร ประชุมลงมติเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2563💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈
💕จ.กำแพงเพชร ประชุมลงมติเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2563💕
🕰วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. 🕰
🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายณรงค์ จันทร์เมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นางสุรีย์ แสงสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสิริพร อบเชย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ได้ประชุมพิจารณาผลคะแนนเพื่อลงมติกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563
🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านฯและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประกอบด้วย
🌷1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”
🌷2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ดีเด่น ชาย/หญิง
🌷3)กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น
🌷4)ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลดีเด่น(ศอช.ต.)
🎯🎯สำหรับผลการพิจารณากลั่นกรองจะประกาศผลในประกาศจังหวัดกำแพงเพชรให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
💒ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)