ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร💕

💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร💕

🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈
💕พช.กำแพงเพชร เผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร💕
🕰🕰วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.🕰🕰
🎯🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอคลองลาน พร้อมด้วยทีมงานเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมกันดำเนินรายการ”พัฒนาพาที”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารงานการพัฒนาชุมชน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งดำเนินการทุกวันอังคารเวลา10.00-11.00น.โดยประมาณ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.กำแพงเพชร เอฟเอ็ม 97.75 เมกกะเฮิรตซ์
🎯โดยได้เผยแพร่ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของอำเภอและแจ้งการรณรงค์การจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด19 ของกลุ่มองค์กรในพื้นที่อำเภอคลองลาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ จังหวัดกำแพงเพชร จะร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดทำในพื้นที่ต่อไปนี้
📸📸เครือข่ายPRพช.ชากังราว :รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)