ข่าวประชาสัมพันธ์

💕🌸 พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 🌸💕

💕🌸 พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 🌸💕

🌈 เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล 🌈

💕🌸 พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 🌸💕

🎯🎯🎯นายปราโมช เจญธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวลีลา ศิริบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายณรงค์ แสงอะโน ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัด และนางสาวกัลยากร เณรพัตร เลขานุการเครือข่ายโอทอปจังหวัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย OTOP เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่าย OTOP ทบทวนบทบาทและระเบียบการส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านเครือข่าย OTOP เพื่อเป็นการเชื่อมโยงในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

😇😇โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พบปะและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฯ

💒ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

📸📸cr.ภาพ/ข่าว:ปอยปอย🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)