ข่าวประชาสัมพันธ์

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมรายไตรมาส 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง💕

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมรายไตรมาส 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง💕

🌈🌈เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล🌈🌈

💕พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมรายไตรมาส 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง💕

🎯🎯นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 17-18 รวม 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

😇😇ในการนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว

📸📸cr.ภาพ/ข่าว:ปุกปุย🎭🎭เครือข่ายPRพช.ชากังราว:รายงาน📣📣

(Visited 1 times, 1 visits today)